Hvem er vi?

Fonden Nyborg Fæstning består af 7 bestyrelsesmedlemmer og har til formål at beskytte og styrke historien om Nyborg Fæstning m.v..

Fonden for Nyborg Fæstning blev stiftet i 1995 med det formål:

  • at genskabe Nyborgs fæstningsanlæg og bastioner m.v. anlæg, der måtte kunne genfindes, genoprettes og /eller bevares og renoveres
  • at gøre Nyborg Slot levende som det klenodie, det er som en del af Danmarks historie gennem mere end 800 år, samt
  • at udbrede kendskabet til Nyborgs unikke deltagelse i Danmarks historie gennem århundreder og til de personer, der knytter sig hertil.

Fondens grundkapital er 1 million kroner, og den ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen:

Formand
Borgmester Kenneth Muhs - udpeget af Nyborg Byråd
Tlf. 6333 7101 - mail: kmu@nyborg.dk

Næstformand
Ivar Hviid - Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur
mobil: 4045 7401- mail: ihviid@hotmail.com

Medlem
Martin Stenmann - Udpeget af Nyborg Byråd  

Medlem
Søren Hansen - udpeget af Nyborg Handelsstandsforening

Medlem
Steen Sørensen - Udpeget af Nyborg Turistforening 

Medlem
Jørgen Havshøj - udpeget af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Medlem
Mette Ladegaard Thøgersen - udpeget af Nyborg & Omegns Museer

Ad hoc medlem 
Orlogskaptajn Mads Sørensen - Chef for Marinehjemmeværnssektionen

Ad hoc medlem 
Claus Johanson - Nyborg Kommune
mail: cjoh@nyborg.dk