Hvem er vi?

Fonden Nyborg Fæstning består af 7 bestyrelsesmedlemmer og har til formål at beskytte og styrke historien om Nyborg Fæstning m.v..

Fonden for Nyborg Fæstning blev stiftet i 1995 med det formål:

  • at genskabe Nyborgs fæstningsanlæg og bastioner m.v. anlæg, der måtte kunne genfindes, genoprettes og /eller bevares og renoveres
  • at gøre Nyborg Slot levende som det klenodie, det er som en del af Danmarks historie gennem mere end 800 år, samt
  • at udbrede kendskabet til Nyborgs unikke deltagelse i Danmarks historie gennem århundreder og til de personer, der knytter sig hertil.

Fondens grundkapital er 1 million kroner, og den ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen:

Formand
Borgmester Kenneth Muhs, udpeget af Nyborg Byråd.
Tlf. 6333 7101,  e-mail: kmu@nyborg.dk

Næstformand
Ivar Hviid, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur.
Tlf. 4045 7401, e-mail: ihviid@hotmail.com

Medlem
Martin Stenmann, udpeget af Nyborg Byråd - pt. barsel.

Claus Johanson, udpeget af Nyborg Byråd - stedfortræder.  

Medlem
Nanna Bille Adamsen, udpeget af Danmarks Naturfredningsforening Nyborg afdeling

Medlem
Steen Sørensen, udpeget af Nyborg Handel & Turisme 

Medlem
Jørgen Havshøj, udpeget af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Medlem
Mette Ladegaard Thøgersen, udpeget af Nyborg & Omegns Museer

Ad hoc medlem 
Orlogskaptajn Mads Sørensen, chef for Marinehjemmeværnssektionen