Fondens vision

Fra idé til virkelighed.

Af fhv. borgmester, Niels V. Andersen.

Byrådet betragter renoveringen af Nyborg fæstningsanlæg som et værdifuldt bidrag til at sikre et betydeligt dansk fortidsminde, der fremhæver Nyborgs historiske status som fæstningsby.

Således lød en del af beslutningen på byrådsmødet 10. juni 1996, hvor byrådet godkendte Fæstningsfondens handlingsplan for 1. etape med renovering af Nyborg fæstningsanlæg.

Forinden denne beslutning havde der været et stort forarbejde. Allerede i 1988 drøftede undertegnede og afdelingsleder Per Nyegaard Olesen mulighederne for at iværksætte en renovering af fæstningens faste anlæg samt forbedre fæstningsanlæggets synlighed.

Drøftelserne resulterede i nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af Per Nyegaard Olesen og Jan Gandrup Jensen fra teknisk forvaltning, museumsinspektør Knud Hornbech, Knud Haugaard fra Lokalhistorisk Arkiv samt ingeniørerne Jørgen Rasmussen og K.H. Jensen fra Rambøll og Hannemann.

Arbejdsgruppens arbejde resulterede i januar 1991 i rapporten "Oplæg til renovering af Nyborg voldterræn".

Oplægget var forud tilsendt til orientering og høring til relevante myndigheder, ligesom oplægget blev tilstilet Udvalget for Teknik og Miljø.

For at hente yderligere inspiration til arbejdet foretoges i dagene 27.-29. juni 1991 en studietur til Holland til byerne Utrecht, Bourtange, Naarden og Heusden. Ud over arbejdsgruppen og undertegnede deltog Teknik- og Miljøudvalget samt få indbudte gæster.

I forlængelse af rejsen, samt efter yderligere arbejde med oplægget, besluttedes det at indbyde til offentligt møde om emnet.

Visualiseringer af det nye Nyborg Slot

11 Billeder