Nyborgs rolle i Danmarkshistorien

Nyborg og Nyborg Slot har gennem mange århundreder spillet en central rolle i Danmarks historie, blandt andet som fæstning og garnisonsby.

Den nye fæstning

Efter Svenskekrigene i 1650erne blev Nyborg udvalgt som en af rigets væsentlige fæstninger.

Under ledelse af Henrik Rüse begyndte man sidst i 1600 årene på opbygningen af en moderne fæstning med store voldsystemer og bastioner.

Fæstningen sløjfes

Fæstningen blev forbedret og udbygget gennem 150 år. Efter krigen 1864 blev den erklæret for forældet og blev nedlagt i 1869.

Nyborg by overtog fæstningsarealerne, og de fleste volde og bastioner blev fjernet 1870-1900.

Fæstningen restaureres

Voldgraven, en del af voldene og enkelte store bastioner blev dog reddet og er løbende i færd med at blive restaureret, så man fortsat kan fornemme omfanget og indretningen af Nyborg Fæstning ca. 1850.

Informationer

På fæstningsarealet er opsat informationstavler, som forklarer de enkelte anlægs funktion og historie.