Nyborg Slot

Nyborgs ældste fæstningsanlæg er Nyborg Slot, der oprindeligt er en af de borge, som den danske kongemagt lod opføre i den sidste del af 1100-årene med det formål at stoppe de vendiske sørøveres hærgen.

Nyborg Slot

Nyborg Slot

Midt i den bevarede vestfløj af slottet kan man endnu se det kongelige palatium fra første halvdel af 1200-årene.

Nyborg Slot, som er Danmarks eneste bevarede middelalderlige kongeborg var indtil 1413 rammen omkring det berømte Danehof, datidens parlament, og var bolig for de danske konger indtil 1658.

Slottet blev ødelagt under Svenskekrigen 1658-1659 og blev efter enevældens indførelse i 1660 opgivet som kongebolig.

I løbet af de følgende 220 år nedbrød man nord-, syd- og østfløjen og genbrugte bl.a. materialerne ved opførelsen af Odense Slot.

Nationalmuseet begyndte at restaurere Nyborg Slot i 1914, og siden da har det fungeret som museum.

For yderligere oplysninger om slottets bygningshistorie henvises til Nyborg Museum.