Om fonden

Fonden Nyborg Fæstning består af 7 bestyrelsesmedlemmer og har til formål at beskytte og styrke historien om Nyborg Fæstning m.v.

Fonden for Nyborg Fæstning blev stiftet i 1995 med det formål:

  • at genskabe Nyborgs fæstningsanlæg og bastioner m.v. anlæg, der måtte kunne genfindes, genoprettes og /eller bevares og renoveres
  • at gøre Nyborg Slot levende som det klenodie, det er som en del af Danmarks historie gennem mere end 800 år, samt
  • at udbrede kendskabet til Nyborgs unikke deltagelse i Danmarks historie gennem århundreder og til de personer, der knytter sig hertil.

Fondens grundkapital er 1 million kroner, og den ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Kontakt

For nærmere oplysning, kontakt Fondens næstformand Ivar Hviid, på mail ihviid@hotmail.com eller telefon 4045 7401.