Renovering

Krudtmagasinets renovering er færdiggjort i oktober 2002.

Krudtmagasinet er opført i 1808 i Dronningens Bastion, men p.g.a. fugtproblemer blev det kun anvendt indtil 1812. En planlagt renovering i 1828 for at løse fugtproblemerne er tilsyneladende ikke gennemført.

Hele Krudtmagasinets hvælv blev frilagt for registrering af udluftsningskanalernes placering, som var skjulte samt for renovering af samme. Det havde ikke været muligt at fremskaffe gamle tegninger eller opmålinger, hvorfor det var med stor spænding, de blev frigravet.

Kanalerne er genetablerede med udmunding i det fri og inde i Krudtmagasinet er der nu frie åbninger, såvel over gulv som under for at skabe bedst mulig ventilation.

Hele fronten er muret om i Flensburgsten og ren kalkmørtel. Der er isat ny port med de gamle renoverede beslag.

I selve magasinet er der lagt et nyt egeplankegulv, og der er etableret belysning, så det fremover kan anvendes til udstillinger m.v.

Efter forskellige udsagn har magasinet efter fæstningens nedlæggelse i 1869 været anvendt til opbevaring af is, som om vinteren blev hentet fra Voldgraven. En drænledning nedlagt under gulvet efter Krudtmagasinets opførelse og endt brug tyder på, at udsagnet er rigtigt.

En donation fra Augustinus Fonden på 1,2 mio kroner muliggjorde renoveringen.

Af ingeniør K.H.Jensen

 

Sidst opdateret 14. marts 2019