3 punds kuglekanon

3 punds kuglekanon "til Fonden Nyborg Fæstnings Saluteringslaug"

3 punds kanon

Af Mogens B. Lange
Næstformand i Fonden Nyborg Fæstning.

Fonden Nyborg Fæstning har i foråret 2008 fået fremstillet en "3 pundig kuglekanon på lavette" hos Peter H. Høffner i Års.

Fakta om kanon og lavette

"Typen hører til våbensystem 1766 kaldet system "Carl af Hessen". Ladet med massive 3 punds stålkugler blev den brugt mod fjendens forsvarsværker.

Denne lette kanontype ladedes dog hyppigt med kardæsker, der er en pakke med stålkugler, der anbringes oven på krudtladningen i stedet for en kugle. Når kardæsken affyres spredes stålkuglerne over et stort område og er et effektivt og dødbringende våben brugt på nært hold mod fremstormende fjender.

De små kanoner var anbragt yderst på bastionernes (fremspring på fæstningsvold) flanker (bastionens forbindelse til fæstningsvolden), så de kunne bestryge kurtinerne (det lige voldstykke der forbinder to bastioner) med kardæskskud.

Lavetten er konstrueret efter model "General Mecklenburg" fra 1799. Kanonløbet er konstrueret efter de originale kanonløb, der bærer initialerne E.S. og er støbt i Frederiksværk hhv. 1768 og 1769, hvilket fremgår af inskriptionerne "17 FRIDRICS WÆRCK 68" og "17 FREDRICS WÆRCK 69". De er forsynet med Chr. VII's monogram."

Kong Christian VII regerede i perioden 1766-1808.

Vores kanon er ændret lidt i.f.t. det oprindelige våbensystem, hvor kanonen i sin helhed blev støbt i bronze.

Kanonrøret er nemlig forsynet med 1 cm stålkerne, idet bronzen så er støbt om stålkernen som en integreret enhed. Produktionsprisen er derved mindre, idet bronze er et dyrt materiale.

Især hankene er smukke og støbt som elefanthoveder med snabler, en hentydning til monarkiets fornemme Elefantorden. Hankene bruges udelukkende til at stikke tov igennem for at kunne løfte kanonrøret. Sådanne hanke findes os bekendt ikke på jernkanoner og ej heller på flådens bronzekanoner.

Vægten af kanonrøret er ca. 300 kg.

3 punds kanon 

Feltlavetten er bygget i råt egetræ efter originale tegninger, men sigteanordningen til elevation af pjecen bliver trækiler, i stedet for den oprindelige stillemaskine i stål, der er fastskruet til lavetvæggene og hviler på lavettens stødrigle. Feltlavetten er yderligere forsynet med en række jernbeslag til håndtering af kanonen.

Hjulhøjden er 140 cm og vægten ca. 350 kg.

Indtil videre har lavetten fået påført 2 gange linolie, men det overvejes at male den i de Oldenborgske farver rød/gul, som kanonerne på Dronningens Bastion..

Den samlede pris inkl. beslag beløber sig til ca. kr. 105.000,-.

Kanonen er i 2009 blevet malet i de originale farver oplyst af Tøjhusmuseet, nemlig Perlegrå.

Markedsføring af Nyborgs kultur

Fæstningsfondens Saluteringslaug med 10 soldater blev første gang præsenteret 1. februar 2006 og har ydet en god indsats for at betjene de store kanoner ved forskellige lejligheder, som f.eks. skydning for at markere Slaget ved Nyborg den 14. nov., St. Bededagsaften, Turistskydning, m.v.

De har også deltaget i markeringen af 200 års dagen for Københavns bombardement, hvor de havde deres geværer med.

Nu er et stort ønske opfyldt, så Saluteringslauget kan medbringe en kanon til forskellige arrangementer f.eks.:

  • Salutskydning på havnen ved særlige lejligheder
  • Skibsankomster af særlig betydning
  • Andre arrangementer
  • Deltage i andre byers arrangementer.

Kanonen med lavette er som nævnt mobil og kan transporteres på en almindelig trailer.

Saluteringslauget har herved i endnu større grad mulighed for at medvirke til at markedsføre Nyborgs kultur og historie.

Vinteropbevaring

Vinteropbevaring 3 punds

Fæstningsfonden har i december 2008 indgået en aftale med Hotel Nyborg Strand om vinteropbevaring af den 3-punds kuglekanon.

- Vi er glade for, at hotellet vil have kanonen stående om vinteren, siger næstformand i Fæstningsfonden, Mogens B. Lange.

En placering i foyeren ved Hotellets auditorium er optimal, sikkert og tørt. Samtidig er lavet et banner, hvor der fortælles om kanonen og Fæstningsfondens Saluteringslaug.

Hotelchef Poul Ove Juul, Nyborg Strand, er faktisk også glad for at have fået kanonen ind på hotellets område.

- Den står som en dekoration, men samtidig kan vi fortælle historien om kanonen og Nyborgs fortid som fæstningsby. Mange kommer her jo uden at vide, hvad Nyborg er. Her har vi muligheden for at dryppe nogle informationer om byens historie til vore gæster. Det synes vi, er rigtig fint, siger han.


Sidst opdateret 01. juli 2019