Strandbastionen

Strandporten

Chr. III's fæstning fra midten af 1500-tallet havde en adgangsvej mod syd ved Adelgade, hvor skibsbroen lå. En træbygget port blev i 1742 erstattet af en muret port, hvorigennem al trafik fra havnen til Nyborg by passerede. Porten blev nedrevet i 1855, dels pga. forfald, dels fordi man ikke længere anså det for sandsynligt, at en fjende ville angribe herfra.

Bastionen

En bastion til forsvar af Strandporten blev påbegyndt i 1737. Det var et omfattende arbejde med nedramning af pæle og opfyldning med grus. Bastionen blev færdig i 1746, men sløjfet allerede i 1874.

Svendborgvejen

Behovet for en direkte vej mod Svendborg gjorde, at man i 1840 påbegyndte anlæggelsen af en dæmning fra havnen foran Strandporten til Dyrehaveområdet. Den inderste del af fjorden blev herved inddæmmet og fik navnet Kamhullet. Dette område gav anledning til mange problemer, da vandet var stillestående og fik tilført kloakvand fra byen.

Hovedvagten

Nord for Strandporten lå Hovedvagten, det gamle vagthus fra 1645. I 1855 fik bygningen tilføjet en etage, som kunne huse arrestlokalerne, der indtil da havde været placeret i Strandporten. 

I 1935 nedrev man Hovedvagten for at give plads til den stigende trafik til færgehavnen.

Et moderne skilderhus findes nu omtrent på det sted, hvor Hovedvagten lå. I sommermånederne marcherer Tappenstregen gennem byen med udgangspunkt ved Skilderhuset.

Tappenstregen er en gammel militær ceremoni med musikledsagelse. Under marchen gennem byens gader opsøgte man de steder, hvor soldaterne sad og drak, hvorefter den ledsagende befalingsmand slog tappen i øltønden som tegn på, at den ikke måtte åbnes mere den dag.

 


Sidst opdateret 28. juni 2019