Prins Frederiks Bastion

Prins Frederiks Bastion

Runddelen

Kort over fæstningen med rød markering af Prins Frederiks Bastion

Navnet er en smule misvisende, da det egentlig drejer sig om en runddel fra Chr. III's fæstning fra midten af 1500-tallet. Runddele og bastioner var begge jordværker, som skulle forsvare flankerne, men runddelen var rund og bastionen kantet.

Grevens Fejde

Efter Grevens Fejde i 1530erne var både den indenrigs- og udenrigspolitiske situation usikker. Chr. III moderniserede derfor landets vigtigste fæstninger, heriblandt Nyborg. Senest i 1545 var byggeriet i gang.

Med den nye fæstning udvidede man byen mod øst, hvor der blev anlagt to runddele i det sumpede terræn. Den nye bydel, som opstod, fik meget passende navnet Nyenstad, men kunne pga. terrænforholdene først bebygges langt senere.

 Renæsancekort

Rekonstruktion af Chr. III's fæstning

Svenskekrigene

Under besættelsen af Nyborg 1658-1659 udbyggede svenskerne fæstningen, men de gamle runddele mod øst bestod. Da fæstningen atter var dansk, ønskede man straks at forstærke den. Bl.a. ville man omdanne de to østlige runddele til bastioner. Det skete dog ikke før i 1720'erne, og pga. pengemangel gjorde man ikke noget ved Prins Frederiks Bastion.

Fæstningen nedlægges

I 1869 blev fæstningen nedlagt, og efterfølgende fjernede man en stor del af voldene og byggemodnede området. I 1877 mistede Prins Frederiks Bastion således en stor del af sin oprindelige karakter. Bastionen hed tidligere også Prinsessens Bastion og Flagbastionen.

Østervold
Østervold med udsigt over det gamle banegårdsterræn.

Sidst opdateret 28. juni 2019