Kontakt

Kenneth Muhs
Borgmester Kenneth Muhs

 

Formand:

Borgmester Kenneth Muhs - udpeget af Nyborg Byråd
Tlf. 6333 7101 
Mail: kmu@nyborg.dk

Næstformand

Ivar Hviid - udpeget af Foreningen for by- og Landskabskultur

Mobil: 4045 7401
Mail: ihviid@hotmail.com

Styregruppe: 

Bettina Østergaard Fisker
Nyborg kommune
Tlf. 6333 7948
Mail: bof@nyborg.dk

Commandeur for Salutkommandoen er:

Ole Olsen
Mail: oleolsen1942@gmail.com

Anmodning om skydninger sendes til ovenstående commandeur Ole Olsen.

Kommentarer og gode forslag til hjemmesiden kan sendes til Ivar Hviid, på mail ihviid@hotmail.com eller sekretær Birthe Andersen, mail: ban@nyborg.dk.

Sidst opdateret 16. januar 2020