Fonden for Nyborg Fæstning blev stiftet i 1995 med det formål:

  • at genskabe Nyborgs fæstningsanlæg og bastioner m.v. anlæg, der måtte kunne genfindes, genoprettes og /eller bevares og renoveres
  • at gøre Nyborg Slot levende som det klenodie, det er som en del af Danmarks historie gennem mere end 800 år, samt
  • at udbrede kendskabet til Nyborgs unikke deltagelse i Danmarks historie gennem århundreder og til de personer, der knytter sig hertil.

Fondens grundkapital er 1 million kroner, og den ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen:

Formand
Borgmester Kenneth Muhs - udpeget af Nyborg Byråd
Tlf. 6333 7101 - mail: kmu@nyborg.dk

Næstformand
Ivar Hviid - Foreningen for by- og Landskabskultur
mobil: 4045 7401- mail: ihviid@hotmail.com

Medlem
Martin Stenmann - Udpeget af Nyborg Byråd  

Medlem
Søren Hansen - udpeget af Nyborg Handelsstandsforening

Medlem
Steen Sørensen - Udpeget af Nyborg Turistforening 

Medlem
Elin Jensen - udpeget af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Medlem
Erland Porsmose - udpeget af Nyborg & Omegns Museer

Ad hoc medlem 
Orlogskaptajn Mads Sørensen - Chef for Marinehjemmeværnssektionen

Ad hoc medlem 
Bettina Østergaard Fisker - Nyborg Kommune
mail: bof@nyborg.dk

 

 

   Kenneth Muhs    
    Formand
Borgmester Kenneth Muhs - 
udpeget af Nyborg Byråd
63337101 
kmu@nyborg.dk
 

Næstformand
Niels Høirup- 
Nyborg Turistforening
65358037
niels. høirup@mail.dk

         
Medlem
Martin Stenmann-
Udpeget af Nyborg Byråd
  Medlem
Jan Højer Kristensen- udpeget af Nyborg Handelsstandsforening
 

Medlem
Ivar Hviid- udpeget af Foreningen for by- og Landskabskultur

         

Medlem
Elin Jensen -
udpeget af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

  Medlem
Erland Porsmose - udpeget af Nyborg & Omegns Museer
 

 Ad hoc medlem  Orlogskaptajn Mads Sørensen -Chef for Marinehjemmeværnssektionen

   Kenneth Muhs    
    Formand
Borgmester Kenneth Muhs - 
udpeget af Nyborg Byråd
63337101 
kmu@nyborg.dk
 

Næstformand
Niels Høirup- 
Nyborg Turistforening
65358037
niels. høirup@mail.dk

         
Medlem
Martin Stenmann-
Udpeget af Nyborg Byråd
  Medlem
Jan Højer Kristensen- udpeget af Nyborg Handelsstandsforening
 

Medlem
Ivar Hviid- udpeget af Foreningen for by- og Landskabskultur

         

Medlem
Elin Jensen -
udpeget af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

  Medlem
Erland Porsmose - udpeget af Nyborg & Omegns Museer
 

 Ad hoc medlem  Orlogskaptajn Mads Sørensen -Chef for Marinehjemmeværnssektionen