Nyborg Subsite Default Logo 150Px

Den hvide jomfru

Den hvide jomfru er en muret, hvidkalket søjle, der skulle blokere for at hindre færdsel langs dæmningen "Bjørnen".

I forbindelse med opbygningen af “Kongens Bastion” sløjfede man den gamle dæmningsforbindelse til Avernakke. I stedet opbyggede man lidt sydligere en såkaldt “bjørn”, som var en stor grundmuret dæmning, der strakte sig fra spidsen af “Kongens Bastion” til det faste land på Avernakkesiden. “Bjørnen” havde samme funktion som den gamle dæmning, nemlig at sørge for at vandet fra den nyetablerede voldgrav vest for slottet ikke løb ud i Nyborg Fjord, men blev presset rundt om slottet og rundt om byen.
“Bjørnen”, som lokalt ofte bliver kaldt “Kammen”, var forsynet med en skrånende overside - som et saddeltag på et hus - fordi den ikke måtte bruges som adgangsvej til fæstningen. For at hindre trafik på langs ad bjørnen, blev der midt på kammen opmuret en søjle - en såkaldt “dame” - med så stor en diameter, at det var umuligt at passere søjlen uden at glide ned ad bjørnens skrånende overside.

En stor del af købstadens opland lå sydvest for byen, så i løbet af kort tid viste det sig upraktisk, at man fra oplandet kun kunne komme ud og ind af fæstningen på nordsiden. Der blev derfor foretaget en opfyldning af en del af voldgraven og anlagt en adgangsvej langs nordsiden af Bjørnen.

Problemet med fæstningens forsvar på dette sted blev løst ved at opbygge et palisade-plankeværk (med en låge) tværs over vejen. Plankeværket støttede sig bl.a. til den murede “dame”.

“Bjørnen” har bevaret sin funktion som dæmning, og adgangsvejen hedder nu “Kongens Bastionsvej”.

I dag kaldes “damen” (den murede hvidkalkede søjle) lokalt for “Den hvide jomfru”. Navnet refererer til Rigborg Brockenhuus, hvis far var lensmand på Nyborg Slot 1579-1601. Rigborg Brockenhuus “kom galt af sted” i en kærlighedsaffære og blev som straf “muret inde”, d.v.s. isoleret på Egeskov Slot indtil faderens død. Rigborg Brockenhuus er i følge den lokale tradition indemuret i “Den hvide jomfru”.

af Hans Biering

Historisk gennemgang af Den Hvide Jomfru