Igangværende projekter

Renoveringsprojekter - etape II

Der er udarbejdet et totalt overblik over renoveringsprojekter hele den gamle fæstning rundt - etape 2 - idet etape 1 stort set er gennemført som Byrådet godkendte det 10. juni 1996. Etape 2 er præsenteret for byrådet den 27. maj 2010.

Der er planer om at forsyne de 4 sten ved Mindestenen ved Lindealléen med kanonkugler, som oprindeligt.

Der er planer om at renovere nordre anlæg fra Dronningens Bastion til Kronprinsens Bastion.