Fundats

Fundats for Fonden for Nyborg Fæstning - tiltrådt 2. april 1995 og efterfølgende ændringer i fundatsen