Saluteringslaug

Til betjening af kanonerne på Dronningens Bastion har Fonden for Nyborg Fæstning oprettet et saluteringslaug bestående af 10 mand.

Saluteringslavet er munderet i en tro kopi af uniformer fra 1792. Uniformerne er fremstillet i nøje samråd med Tøjhusmuseet, og det vides, at denne uniform har været anvendt af fæstningskompaniet i Nyborg helt frem til englænderkrigene først i 1800-tallet. Mandskabet var for en stor dels vedkommende rekrutteret fra infanteriet. Det var folk, der af forskellige grunde havde svært ved at udføre den krævende eksercits m.m.

 Saluteringlauget

Uniformsjakken er rød med såkaldt sorte rabatter. I begyndelsen af 1790'erne var knapperne af messing, og altså gule. Senere omkring århundredeskiftet ændredes dette til såkaldt hvide knapper, der var af en legering af lyst metal. Den unge kronprins Frederik (senere Frederik d. VI) interesserede sig meget for de danske uniformer, og der kom i disse år med jævne mellemrum nye direktiver om uniformsændringer. Da soldater og officerer i de fleste tilfælde selv skulle bekoste disse ændringer, var det ikke sjældent at soldaterne måtte sætte sig i gæld flere år frem, for at kunne finansiere disse ændringer.

Til uniformen hører desuden lyse benklæder, da disse anvendtes af infanteriet, og de fleste af folkene i garnisonskompagnierne jo kom herfra. Det medførte naturligvis, at der på netop det punkt kunne spares nogle penge for den enkelte soldat. Artilleriets benklæder var af praktiske årsager ellers sorte, men man så altså også garnisonskompagniets folk arbejde ved kanonerne i Nyborg og de få andre byer, der havde disse specielle kompagnier.

Hovedbeklædningen var en høj sort filthat med hvid fjer, og soldaterne havde en lang flettet hårpisk i nakken. Det flettede hår var praktisk, når der skulle arbejdes ved kanonerne, men også ved direkte kamphandlinger, idet en tyk flettet hårpisk kunne afbøde meget af et slag over nakken med en sabel. Allerede i 11 år senere, i 1803, ændredes hatten, så den blev endnu højere, og dermed mere synlig i kamp. Hermed ønskede man at virke mere frygtindgydende. Hårpisken forsvandt og mandskabet fik kort hår.

De lange sorte gamacher, der i 1792 gik op over knæet ”sang også på sidste vers”, idet disse i 1803 blev kortere, og dermed ikke generede så meget som de lange, der efter de historiske kilder var temmelig upraktiske.

For at fuldende munderingen er saluteringslavet blevet bevæbnet med et forladegevær med bajonet, ammunitionstaske og sabel, alt som kopivåben. Geværerne var antageligt i sin tid fremstillet på Kronborg Geværfabrik, men denne type er det umuligt at få. Under englænderkrigene kunne det også være franske geværer. Det valgte gevær er af typen Brown Bess Carabine. Geværet er fra 1762, men blev anvendt af mange nationer langt op i 1800 tallet. Denne type forladegeværer anvendes i dag af de fleste sortkrudtskytter. Sablen er en grenadérsabel model M/1753. Den og en næsten identisk musketersabel M/1756 blev anvendt langt op i 1800 tallet.

Saluteringslauget

Sidst opdateret 01. juli 2019