Kronprinsens Bastion

Kronprinsens Bastion, der er en del af Henrik Ruses anlæg fra 1660'erne, er nogenlunde velbevaret.

vandmøllen

Anlæg og funktion

Her var soldaternes eksercerplads, og bastionen blev i daglig tale kaldt "Den høje eksercerplads". Bastionen beskyttede Landporten og dæmningen, der adskilte den nordlige voldgrav fra den østlige voldgrav, hvor vandstanden lå 3 meter lavere. Det var denne forskel på vandhøjden, der var drivkraften til Slotsmøllens vandhjul.

Bastionens navn

1662: "Kronprinsens Bastion"

1680: "Arveprinsens Bastion"

1682: "Prins Frederiks Bastion"

Fra begyndelsen af 1700-årene bliver den igen kaldt "Kronprinsens Bastion".

Friluftsscenen, "Nyborg Vold"

I mere end 50 år har der været friluftsteater på Kronprinsens Bastion. Det startede med stykker som "Der var engang" og blev senere til de populære operetter som f.eks. "Sommer i Tyrol". I de senere år har man opført musicals som "Showboat" og "Westside Story".

Voldmøllen

I 1766 blev der bygget en stor vindmølle på bastionen. Den skulle fungere som et supplement til vandmøllen, "Slotsmøllen" ved byens torv, som i tørre perioder ikke kunne fungere på grund af vandmangel.

Voldmøllen og det tilhørende lille beboelseshus brændte af ukendte årsager i 1888. Det eneste, der er tilbage, er navnet på den vej, der går fra Landporten op på Kronprinsens Bastion: "Møllebakken". Hvor møllen stod, ses i dag en cirkulær, hvælvet, grusdækket plads, hvor der i midten er plantet et træ.

Sidst opdateret 28. juni 2019