I 1913 blev fæstningen fredet.

Fæstningsfonden har fra midt i 1990’erne arbejdet med renoveringen af Nyborg Fæstningsanlæg som et værdifuldt bidrag til at sikre et betydeligt dansk fortidsminde, som fremhæver Nyborgs historiske status som fæstningsby.

Fæstningsfonden opfordrer byens borgere og turister til at gå en tur på det renoverede voldterræn og bese de tilbageværende bygningsværker – ja vi opfordrer til at gå i Soldatens Fodspor (Den Gamle Vold rundt) for at opleve det, der er tilbage af Fæstningsanlægget, som det var før 1869. 

Som led i formidlingen af historien arrangeres der skydning på Dronningens Bastion med vore 4 store kanoner hvert år Store Bededagsaften, og 14. november hvert 5. år. 

Alle er velkomne til disse arrangementer.